Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini

ul. Ochronkowa 16 Tel: 0-32 61-21-322

Kadra Naszego Przedszkola

 

   ”Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia.”

 

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna  i  pracownicy obsługi. 

Nauczyciele wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Respektują prawa dziecka i szanują jego godność. Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka. Mogą też zobaczyć swoje dziecko na tle grupy podczas zajęć otwartych czy spotkań i uroczystości rodzinnych tj. np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny. Nauczycielki nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się i zdobywają nowe umiejętności pracy z dziećmi.

 

Kadra Przedszkola to:

 

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA  - mgr Edyta Surowiec

NAUCZYCIELE:
mgr Katarzyna Dulowska
lic.   Małgorzata Zwolińska - Sołdyk
mgr Marta Rusnak
mgr Józefa Zając
mgr Iwona Staroń

W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycielom grupy najmłodszej pomaga:
Pani  Grażyna  Rejdych - pomoc nauczyciela

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU PROWADZĄ:

religię –  mgr Barbara Skrzypkowska

j. angielski -  Pani  Małgorzata Matysek -  Woźniak / wolontariat/

 


SMACZNE POSIŁKI PRZYGOTOWUJĄ:

Pani  Halina Tobera - szefowa kuchni
Pani  Małgorzata  Macuda - pomoc kuchenna
Pracę intendentki wykonuje Pani  Marta Wocial,

Woźnymi  oddziałowymi są Pani Mariola Czubernat  i Pani Ewa Tekieli