Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini

ul. Ochronkowa 16 Tel: 0-32 61-21-322

 

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia."

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi.

 

           Nauczyciele wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Respektują prawa dziecka i szanują jego godność. Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka. Mogą też zobaczyć swoje dziecko na tle grupy podczas zajęć otwartych czy spotkań i uroczystości rodzinnych tj. np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny. Nauczycielki nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się i zdobywają nowe umiejętności pracy z dziećmi.


Kadra Przedszkola to:

DYREKTOR PRZEDSZKOLA - mgr Edyta Surowiec

NAUCZYCIELE:

mgr Katarzyna Dulowska

lic. Małgorzata Zwolińska - Sołdyk

mgr Marta Rusnak

mgr Józefa Zając

mgr Iwona Staroń

 

Zajęcia  dodatkowe  w przedszkolu prowadzą:

religię – mgr Joanna Jasko

 

j. angielski - mgr Katarzyna Kępka


W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycielom grupy najmłodszej pomaga:

Pani Grażyna Rejdych - pomoc nauczyciela

Pani Agata Bębenek - pomoc nauczyciela

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU PROWADZĄ:

religię – mgr Joanna Jasko

j. angielski - mgr Katarzyna Kępka


Smaczne posiłki przygotowują:

Pani Halina Tobera - szefowa kuchni

Pani Małgorzata Macuda - pomoc kuchenna


Pracę intendentki wykonuje:

Pani Marta Wocial


Woźnymi oddziałowymi są:

 Pani Ewa Tekieli

Pani Edyta Malczyk