Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini

ul. Ochronkowa 16 Tel: 0-32 61-21-322

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini informuje, 

 

iż rozpoczyna się nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015.

Rekrutacja trwa od 1 marca do 31 marca 2014r.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

złożony w przedszkolu w terminie do 31 marca 2014r.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia.

Zmiany w zasadach rekrutacji do przedszkoli samorządowych

na rok szkolny 2014/2015 wynikają ze zmiany ustawy

o systemie wprowadzone ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r.

(Dz.U. z 2014 r. poz. 7), która obowiązuje od 18 stycznia 2014 r