Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini

ul. Ochronkowa 16 Tel: 0-32 61-21-322


ROZPOCZYNAMY ZAPISY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2019/2020


Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe dzieci urodzone w roku 2013 zobowiązane są do obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, co daje im pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola.

1. KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dzieci które, będą kontynuować edukację przedszkolną w naszym przedszkolu nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak w terminie od 04 lutego 2019 r. do 11.02.2019 r. złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Formularz deklaracji jest dostępny w przedszkolu oraz w dokumentach do pobrania.

Ponadto rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne zobowiązani są do podpisania z dyrektorem przedszkola Umowy na kolejny rok szkolny.

Umowy podpisywane będą w terminie od 10 czerwca do 20 czerwca 2019 r. z mocą obowiązującą od 01.09.2019 r.

2. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ORAZ POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 12 lutego 2019 r. a zakończy 01 marca 2019 r.

Poszczególne etapy rekrutacji przebiegać będą zgodnie Harmonogramem zawartym w Zarządzenia nr 0050.29.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.01.2019 r.

od 12.02.19 r. do 01.03.19 r.

- Składanie Wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 04.03.19 r. do 05.03.19 r.

- Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20.03.2019 r.

- Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola /lista wewnątrz budynku przedszkola/

od 21.03.19 r. do 29.03.19 r.

- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

01.04.2019 r.

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do przedszkola i kandydatów nieprzyjętych

od 09.04.19 r. do 14.05.19 r.

- Postępowanie uzupełniające wg terminów w/w Zarządzeniu, z którym prosimy się zapoznać.


Bardzo prosimy, o równoczesne składanie wraz z Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola niezbędnych zaświadczeń oraz oświadczeń, będących załącznikami do niniejszego wniosku. Jest to bardzo istotne przy pracach komisji rekrutacyjnej, kierującej się kryteriami punktowymi zawartymi w z Uchwale nr XXX/387/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dn 24.02.2017 r.

 

3.DOKUMENTY DO POBRANIA


Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini.pdf


wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola.doc


oswiadczenie-wola-przyjecia.docx


oswiadczenia-do-wniosku.docx


Deklaracja kontynuacji przedszkola 2019.2020.doc